Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Selaimen evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Google Analytics seurannasta voi kieltäytyä valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

Google reCAPTCHA

Taataksemme riittävän tietoturvan myös lomakkeita lähettäessä, käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua. Sen tehtävä on pääasiassa tarkistaa, onko lähettäjänä luonnollinen henkilö vai automaattinen robotti. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät Googlen sivuilta.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muokkaa evästeasetuksia

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Latu ja Polku, tapahtumien osallistujarekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ja Polku ry
Helsinginkatu 8 A 7
00500 Helsinki

toimisto(at)helsinginlatu.fi
puh. 0400 926 964

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun ja Polun toiminnanjohtaja

puh. 0400 926 964
toimisto(at)helsinginlatu.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Latu ja Polku, tapahtumien osallistujarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Helsingin Ladun ja Polun retkille, tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle. Alle 13-vuotiaiden osalta tietojen ilmoittamisesta vastaa huoltaja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikallisen melontaseuran yhteyshenkilö. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan tapahtumakohtaisesti majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille. Joissakin tapahtumissa tietoja voidaan luovuttaa retken muille osallistujille esimerkiksi kimppakyytien järjestämistä varten, tästä mainitaan erikseen.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa sekä Eventilla-tapahtumanhallintajärjestelmässä. Tiedostot ovat tietokoneella sekä Eventillassa salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona ja tapahtumasta riippuen Helsingin Ladun ja Polun toimistolla. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Eventillassa on sisäänrakennettuna GDPR:n kannalta tarpeelliset ominaisuudet.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 13-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 6.3.2023. -LJ


Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Latu ja Polku, uutiskirjerekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ja Polku ry
Helsinginkatu 8 A 7
00500 Helsinki

toimisto(at)helsinginlatu.fi
puh. 0400 926 964
www.helsinginlatu.fi

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun ja Polun toiminnanjohtaja
puh. 0400 926 964
toimisto(at)helsinginlatu.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Latu ja Polku, uutiskirjerekisteri ja vapaaehtoisuutiskirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Helsingin Ladun ja Polun sähköisen uutiskirjeiden lähettämiseen sekä yhteistyökumppaneiden järjestämistä tapahtumista tiedottamiseen yhdistyksen jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä on ainoastaan yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteita. Alkuperäisenä osoitelähteenä on Suomen Ladun jäsenrekisteri. Rekisteriin kerätään henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tiedot, mitä uutiskirjeitä henkilö tilaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Suomen Ladun jäsenrekisteristä tai suoraan jäseneltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan CRM Service Oy:lle, jonka palvelua käytämme uutiskirjeiden lähettämiseen ja sähköpostien säilyttämiseen.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen CRM Service Oy:n tuottamaa palvelua. CRM Service Oy:n palvelu ei luovuta tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla, salasanalla ja kaksivaiheisella tunnistautumisella. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Kukin uutiskirje sisältää linkin, jonka kautta rekisteröity voi muokata tietojaan tai poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista myös suoraan rekisterinpitäjältä. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen käsittelyä.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 11.10.2023. -LJ


Jäsenrekisteri

Helsingin Latu ja Polku ry:n jäsendataa kerätään ja käsitellään Suomen Latu ry:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä. Jäsenrekisterin tietosuojaselosteen löydät Suomen Ladun sivuilta. Pääset lukemaan tietosuojaselosteen tästä: https://www.suomenlatu.fi/media/ota-yhteytta/rekisteriselosteet/jasen_-ja-lehtirekisterin-tietosuojaseloste.pdf.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 11.10.2023. -LJ


Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Latu ja Polku, vapaaehtoisrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ja Polku ry
Helsinginkatu 8 A 7
00500 Helsinki

toimisto(at)helsinginlatu.fi
puh. 0400 926 964

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun ja Polun toiminnanjohtaja

puh. 0400 926 964
toimisto(at)helsinginlatu.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Latu ja Polku, vapaaehtoisrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vapaaehtoisten koordinointia, vapaaehtoisille kohdennettua viestintää ja tiedottamista, yhdistyksen toiminnan toteuttamista sekä vapaaehtoistoiminnan raportoimista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Helsingin Ladun ja Polun vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet henkilöt. Rekisteriin kerätään vapaaehtoistoimesta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, vapaaehtoisrooli ja mahdollisia muita vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoistoimintaan osallistujat antavat suostumuksensa tallentaa tiedot rekisteriin ilmoittautuessaan mukaan vapaaehtoistoimintaan joko sähköpostitse tai suullisesti yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen toiminnan järjestäjät sekä yhdistyksen hallinto. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään CRM-Service Oy:n tuottamassa palvelussa, Yhdistyspolussa, jonka ylläpitäjänä toimii Suomen Latu ry. Henkilötiedot ovat tietokoneella sekä CRM-Servicen palvelussa salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 11.10.2023. -LJ

Jaa somessa: